МПРЗГРТ
1.Първа фаза А0100000:00
.Първа фаза А0200000:00
.Първа фаза А0300000:00
.Първа фаза А0400000:00
.Първа фаза А0500000:00
.Първа фаза Б0100000:00
.Първа фаза Б0200000:00
.Първа фаза Б0300000:00
.Първа фаза Б0400000:00
.Първа фаза Б0500000:00