МПРЗГРТ
11.Първа фаза А0600000:00
.Първа фаза А0700000:00
.Първа фаза А0800000:00
.Първа фаза А0900000:00
.Първа фаза А1000000:00
.Първа фаза А1100000:00
.Първа фаза Б0600000:00
.Първа фаза Б0700000:00
.Първа фаза Б0800000:00
.Първа фаза Б0900000:00
.Първа фаза Б1000000:00
.Първа фаза Б1100000:00