МПРЗГРТ
1.Левски (Подайва)220015:16
2.Челси (Брестовене)220011:06
3.Златен лист (Точилари)22006:06
4.Светкавица (Медовене)21013:33
5.Барса 2011 (Сушево)21013:63
6.Локомотив 2019 (Самуил)10100:01
7.Победа (Богданци)20110:31
8.Вълци (Владимировци)10010:30
9.Академик (Веселец)20020:60
10.Стрела (Тодорово)20021:170
Бележки
  - "А" ОГ Разград е разделена на две подгрупи - източна и западна.
  - Вълци (Владимировци), Левски (Подайва), Златен лист (Точилари) и Локомотив 2019 (Самуил) се включват в ОГ Разград - изток.