XXXI кръг
26 април 2025, събота:
1-ви Първа фаза - 4-ти Първа фаза-:-
2-ри Първа фаза - 3-ти Първа фаза-:-
XXXII кръг
3 май 2025, събота:
4-ти Първа фаза - 3-ти Първа фаза-:-
1-ви Първа фаза - 2-ри Първа фаза-:-
XXXIII кръг
10 май 2025, събота:
2-ри Първа фаза - 4-ти Първа фаза-:-
3-ти Първа фаза - 1-ви Първа фаза-:-
XXXIV кръг
14 май 2025, сряда:
4-ти Първа фаза - 1-ви Първа фаза-:-
3-ти Първа фаза - 2-ри Първа фаза-:-
XXXV кръг
17 май 2025, събота:
3-ти Първа фаза - 4-ти Първа фаза-:-
2-ри Първа фаза - 1-ви Първа фаза-:-
XXXVI кръг
24 май 2025, събота:
4-ти Първа фаза - 2-ри Първа фаза-:-
1-ви Първа фаза - 3-ти Първа фаза-:-